Viljandi noorteinfo

Maleva üldinfo – Viljandi linna noorte töömalev on mõeldud 13-18-aastastele Viljandi linnas elavate või õppivatele noortele, kelle sooviks on saada uusi (töö)kogemusi ja tutvuda uute inimestega. Viljandi linna noorte töömalevat koordineerib alates 2021. aastast Viljandi Avatud Noortetuba.

Selleks aastaks on malevasuvi läbi,
näeme 2022. aasta suvel!

Malevlasele

2021. aasta suvel sai tööd 83 noort, töötasuga 3,48€/h (bruto).

Tööpäev kestis 16-18-aastastel 6h, 13-15-aastastel 4h. Tööd tehti kokku 30 tööpäeval, koos veedeti ühistegevuste näol aega kaheksal korral ja suve jooksul käidi kolmel väljasõidul.

2021. aasta suvel tegid malevlased tööd Viljandi linna erinevatel heakorratöö objektidel (nt mänguväljakud, Viljandi järve ümbrus, Uueveski trepid, lastepark, Lossimäed), Pesueksperdi juhendamisel koolimajades, erinevate ettevõtjate juures sai proovida kätt nii põllumajandustöödes kui ka kaubanduses.

Rühmajuhile

Tänavused rühmajuhid on leitud! 2021.aasta malevasuve rühmajuhtideks olid Bert, Eve-Liina, Mai-Triin, Kristi, Egle, Kaspar, Mariann, Saara Silvia ja Laura!

Rühmajuhi tööülesanneteks olid:

  • Noorte malevasse kandideerimise vormi koostamise tööprotsessis osalemine
  • Töö malevasse kandideerinud noorte CV’de ja motivatsioonikirjadega. Malevasse pääsejate väljaselgitamine koostöös teiste rühmajuhtide ja maleva koordinaatoriga.
  • Malevlastele infotunni korraldamine ning sellel osalemine.
  • Noorte igapäevase töökultuuri jälgimine ja tööohutusalane juhendamine
  • Igapäevane suhtlus noortega, info vahendamine ning jooksvate probleemide lahendamine.
  • Noorte töötundide arvestuse pidamine
  • Malevaperioodil kolmel korral malevlastele ühistegevuste korraldamine
  • Malevaperioodi lõpus toimuva väljasõidu organiseerimine ja noortega väljasõidul osalemine.
  • Noortelt tagasiside kogumine.
  • Maleva rühmajuhtide tagasiside seminaril osalemine.

Ettevõtjale, tööandjale

Hea ettevõtja! Kui sul on pakkuda suveperioodil tööd 13-18-aastastele noortele jõukohast tööd. Tööandjalt ootame noorte tööalast juhendamist ja töötasu maksmist. Kui sinus tekkis soov olla noortele tööandja, võta ühendust meiliaadressil liis.sarg@sakalakeskus.ee.

2021. aastal pakkusid malevlastele tööd:

COOP Viljandi kauplused – noorte tööülesanneteks olid kergemad abitööd, kauba väljapanek, hinnasiltide korrastamine ja loomine, riiulite puhastamine

Maxima Viljandi kauplused – noorte tööülesanneteks olid kergemad abitööd, kauba väljapanek, hinnasiltide korrastamine ja loomine, riiulite puhastamine

Mahe Eeriksaare OÜ Kolga-Jaanis – noorte tööülesandeks olid põdrakanepi korjamine ja teetaimede peenarde rohimine (nt beebimünt)

Kärjemari OÜ – noorte tööülesandeks olid vaarika- ja kuusetaimede rohimine ning puude ladumine

FIE Terje Ringmets – noorte tööülesandeks oli kultuurmustikate korjamine